nhat-tan-bridge-1

Đánh giá chất lượng nước cấp Hà Nội – Một dự án phục vụ cộng đồng
Việc đánh giá chất lượng nước cấp trên địa bàn Hà Nội là một dự án phục vụ cộng đồng, dụ án này đã được công ty DSI thực hiện liên tục từ năm 2009 đến nay. Mục tiêu của dự án bao gồm:

  • Cung cấp thông tin cho cộng đồng địa phương và quốc tế tại Hà Nội về tính an toàn của nguồn nước cấp
  • Xác định mức độ chất asen có trong nước cấp Hà Nội

Các vị trí lấy mẫu nước trong chương trình dự án này là tại các hộ gia đình sinh sống gần 13 nhà máy nước cấp chính và 4 trạm cấp nước nhỏ của thành phố.

Việc lấy mẫu nước đã được thực hiện từ tháng 5 năm 2009, với 36 lượt mẫu nước đã được kiểm tra, ứng với tần suất lấy mẫu là 3 tháng/lần.

Bên cạnh thông số asen, các thông số khác cũng được kiểm tra như nitrat, mangan, sắt, độ cứng, coliform tổng số, fecal coliform và clo tự do. Liên hệ với DSI theo địa chỉ bên dưới để có được thông tin về dự án.